FAQ

Zbiór najszczęściej zadawanych pytań

Często zadawane pytania

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania licencjami w usłudze Adobe® Creative Cloud™.
Kupno licencji, akceptacja zaproszenia i rejestracja
1. Jak mogę kupić licencje Creative Cloud?

Licencje Creative Cloud można kupić u partnerów handlowych firmy Adobe, dołączając do programu licencjonowania Adobe Value Incentive Plan (VIP). Nasz sklep graficzne.pl posiada status GOLD Partner Adobe, jeden z najwyższych certyfikatów zaufania i profesjonalizmu Adobe w Polsce.

2. Zakupiłem licencję, sprzedawca wysłał mi zaproszenie, co mam zrobić dalej?

Aby dołączyć do usług Creative Cloud należy zaakceptować wysłane przez sprzedawcę zaproszenie do udziału w programie Value Incentive Plan firmy Adobe. Zaproszenie wysyłane jest na podany sprzedawcy/w sklepie adres e-mail. Uwaga: jeżeli zaproszenie nie przychodzi w zagwarantowanym przez sprzedawcę czasie - sprawdź koniecznie folder SPAM na swojej skrzynce pocztowej. Zdarza się, że czasem listy z domen Adobe traktowane są jako spam i automatycznie "wpadają" do tego typu folderów. Aby uniknąc problemów kontroluj swoją skrzynkę i foldery SPAM.

1

Zaakceptuj zaproszenie do programu VIP, które przyszło w pocztą elektroniczną. Kliknij w przycisk "Dołącz". Jeżeli nie masz takiego listu, sprawdź folder SPAM w skrzynce pocztowej.

2

Jeżeli nie masz jeszcze Adobe ID, zarejestruj się wprowadzając swoje dane zgodnie z instrukcją na ekranie.

3

Kolejny ekran to szczegóły dotyczące członkowstwa. Wybierz swoją datę rocznicy, następnie kliknij w “kontynuuj”.

4

Sprawdź swoje dane i zaakceptuj warunki programu.

5

Gotowe! Teraz możesz wejść do swojej konsoli administratora i wdrażać licencje.

3. Nie otrzymałem zaproszenia, co zrobić?

Jeżeli zaproszenie nie przychodzi w zagwarantowanym przez sprzedawcę czasie - sprawdź koniecznie folder SPAM na swojej skrzynce pocztowej. Zdarza się, że czasem listy z domen Adobe traktowane są jako spam i automatycznie "wpadają" do tego typu folderów. Aby uniknąc problemów kontroluj swoją skrzynkę i foldery SPAM.

W chwili kiedy zaproszenia nie można znaleźć ani na skrzynce pocztowej ani w folderach spamu, skontaktuj się z nami. Być może problem leży po innej stronie. Dołożymy wszelkich starań żeby go rozwiązać.Zarządzanie subskrypcją Creative Cloud dla zespołów
1. Jak mogę kupić usługę Creative Cloud dla zespołów?

Usługę Creative Cloud dla zespołów można kupić u partnerów handlowych firmy Adobe, dołączając do programu licencjonowania Adobe Value Incentive Plan (VIP). Nasz sklep graficzne.pl posiada status GOLD Partner Adobe, jeden z najwyższych certyfikatów zaufania i profesjonalizmu Adobe w Polsce.

2. Logowanie do Konsoli Administracyjnej

Wszystkie czynności związane z zarządzaniem licencjami i użytkownikami odbywają się w specjalnej Konsoli Administracji. Dostęp do niej można uzyskać w następujący sposób:

1

Wejdź na stronę creative.adobe.com/team/admin, a następnie zaloguj się używając własnego identyfikatora Adobe ID i hasła.

2

W ten sposób dostaniesz się na stronę zarządzania zespołem. Administratorzy domyślnie nie otrzymują przypisanych licencji. Jeżeli pragniesz sam korzystać z usług Creative Cloud, musisz sobie przypisać licencję. W chwili przypisania licencji użytkownikom (także sobie), Adobe wyśle do nich zaproszenia. Każdy użytkownik musi zaakceptować zaproszenie. Przypisanie licencji możliwe jest tylko wtedy, kiedy istnieją nieprzypisane licencje.

3. Jak przypisać licencję jednemu użytkownikowi?

Jeżeli przypiszesz licencje pojedyńczym użytkownikom, Adobe wyśle do nich zaproszenia. Dopiero po akceptacji takiego zaproszenia, użytkownik zostanie dopisany do licencji. Przypisywanie licencji jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy istnieja na koncie nieprzypisane licencje.

Jak przypisać licencje?

1

W Konsoli Administracji kliknij na zakładkę Nieprzypisane licencje w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

2

Wybierz opcję "Przypisz użytkownika". Wyświetli się okno przypisywania użytkownika.

3

Wprowadź adres e-mail użytkownika, opcjonalnie możesz również podac imię i nazwisko oraz wiadomość tekstową.

Adobe wyśle do wybranego użytkownika wiadomość zawierająca zaproszenie do usługi Creative Cloud. Gdy użytkownik kliknie na zawarty tam link i zaakceptuje zaproszenie, Adobe przypisze mu licencję.

4. Jak wysłać użytkownikowi ponowne zaproszenie / przypomnienie o zaproszeniu?

Jeżeli użytkownik nie przyjął zaproszenia do zespołu, informacja o tym będzie dostępna na liście Oczekujący użytkownicy. Jeżeli chcesz przypomnieć użytkownikowi o zaproszeniu, musisz wysłać je ponownie. W tym calu należy anulować oczekujące na akceptację zaproszenie, a następnie jeszcze raz zaprosić tego użytkownika.

Jak ponownie wysłać zaproszenie?

1

W Konsoli Administracji kliknij na zakładkę Oczekujący użytkownicy w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

2

Kliknij na znaczek "X" obok użytkownika do którego chcesz ponownie wysłać zaproszenie.

3

Wybierz opcję "Usuń użytkownika".

Oczekujące zaproszenie zostanie usunięte, a licencja powiązana z tym zaproszeniem zmieni status na "brak przypisania do użytkownika". Nieprzypisana licencja pojawi się na karcie "Nieprzypisane licencje", a ich liczba wzrośnie o 1.

4

W Konsoli Administracji kliknij na zakładkę Nieprzypisane licencje w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

5

Wybierz opcję "Przypisz użytkownika". Wyświetli się okno przypisywania użytkownika.

6

Wprowadź adres e-mail użytkownika, opcjonalnie możesz również podac imię i nazwisko oraz wiadomość tekstową.

Adobe wyśle do wybranego użytkownika wiadomość zawierająca zaproszenie do usługi Creative Cloud. Gdy użytkownik kliknie na zawarty tam link i zaakceptuje zaproszenie, Adobe przypisze mu licencję.

5. Jak mogę usunąć użytkownika z zespołu?

Każdego użytkownika można w dowolnej chwili usunąć z zespołu. Po jego usunięciu, licencja która była w użyciu będzie dostępna i możliwa do przypisania innej osobie.

Jak usunąć użytkownika?

1

Kliknij na znaczek "X" obok użytkownika, którego chcesz usunąć.

2

Wybierz opcję "Usuń użytkownika".

Użytkownik znika, a licencja od tej chwili jest nieprzypisana. Status licencji można podejrzeć w karcie "Nieprzypisane Licencje", ich liczba wzrośnie o 1.

6. W jaki sposób zmienić przypisanie licencji?

Licencję w każdej chwili można przypisać innemu użytkownikowi. Najpierw należy usunąć użytkownika posiadającego dostęp do aktualnej licencji, a następnie zaprosić innego do akceptacji proponowanej licencji.

W jaki sposob zmienić przypisanie licencji?

1

Kliknij na znaczek "X" obok użytkownika, którego chcesz usunąć.

2

Wybierz opcję "Usuń użytkownika".

Użytkownik znika, a licencja od tej chwili jest nieprzypisana. Status licencji można podejrzeć w karcie "Nieprzypisane Licencje", ich liczba wzrośnie o 1.

3

W Konsoli Administracji kliknij na zakładkę Nieprzypisane licencje w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

4

Wybierz opcję "Przypisz użytkownika". Wyświetli się okno przypisywania użytkownika.

5

Wprowadź adres e-mail użytkownika, opcjonalnie możesz również podac imię i nazwisko oraz wiadomość tekstową.

Adobe wyśle do wybranego użytkownika wiadomość zawierająca zaproszenie do usługi Creative Cloud. Gdy użytkownik kliknie na zawarty tam link i zaakceptuje zaproszenie, Adobe przypisze mu licencję.

7. Chcę kupić kolejną licencję, co powinienem zrobić?

W każdej chwili można dodać dowolną liczbę kolejnych licencji. W chwili wyboru opcji zakupienia dodatkowych licencji, sprzedawca dostanie informację o chęci dokonania takiego zakupu i skontaktuje się z Państwem w celu sfinalizowania transakcji.

Aby kupić dodatkowe licencje, powinieneś wykonać następujące czynności

1

Kliknij na przycisk "Dodaj licencje".

2

Określ ile i jakie licencje chcesz zakupić

3

Kliknij opcję Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8. Czy mogę całkowicie usunąć licencje?

Nie. Zobowiązanie licencyjne zawiera się na minimum rok lub okres pozostały do zawartej umowy.

9. W jaki sposób dodać kolejnych administratorów?

Do jednego konta można przypisać kilku administratorów, którzy będą mogli zarządzać licencjami.

Dodawanie administratorów

1

Wejdź do zakładki "Administratorzy" w panelu nawigacyjnym po lewej stronie. Wejdziesz do zakładki Administratorzy.

2

Kliknij na przycisk "Dodaj więcej".

3

Wprowadź adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić jako nowego administratora.

4

Kliknij opcję "Dodaj administratora". Użytkownik dostanie zaproszenie do pełnienia roli administratora. Status użytkownika będzie wyświetlony jako "oczekujący". Administratorem zostanie dodana osoba, która zaakceptuje wysłane zaproszenie.Licencje na urządzenia dla Edukacji
1. Co to są licencje dla urządzeń i jak mogę je nabyć?

Licencje dla urządzeń umożliwiają instytucjom korzystającym z programu Value Incentive Plan (VIP) licencjonowanie oprogramowania dla konkretnych komputerów. Dzięki temu użytkownicy nie muszą się nigdy logować ani wprowadzać numeru seryjnego, aby skorzystać z aplikacji. Instytucje mogą nabywać licencje urządzeń w ramach planu Creative Cloud dla sektora edukacji po przystąpieniu do programu VIP za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy ofert edukacyjnych Adobe. Nasz sklep graficzne.pl posiada status GOLD Partner Adobe, jeden z najwyższych certyfikatów zaufania i profesjonalizmu Adobe w Polsce.

2. Logowanie do Konsoli Administracyjnej

Wszystkie czynności związane z zarządzaniem licencjami i użytkownikami odbywają się w specjalnej Konsoli Administracji. Dostęp do niej można uzyskać w następujący sposób:

1

Wejdź na stronę creative.adobe.com/team/admin, a następnie zaloguj się używając własnego identyfikatora Adobe ID i hasła.

2

W ten sposób dostaniesz się na stronę zarządzania zespołem. Po dokonaniu zakupu licencji urządzeń w ramach oferty Creative Cloud dla sektora edukacji administrator programu VIP korzysta z serwisu Konsoli Administracji, aby zarządzać tymi licencjami i pobrać narzędzie wdrażania Creative Cloud Packager.

3. Jak zarządzać licencjami dla urządzeń?

Aby wyśwetlić listę licencji na urządzenia, należy wybrać opcję "Wszystkie" w sekcji Licencje dla urządzeń. Wyświetlona zostanie liczba nabytych, aktywnych i dostępnych licencji w podziale na pule wdrożeniowe. Pule wdrożeniowe składają się z zakupionych licencji na konkretne produkty. Na przykład przy zakupie licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje oraz licencji Pojedyncza Aplikacja — Photoshop CC, każda z nich utworzy własną pulę wdrożeniową.

4. W jaki sposób mogę wdrożyć licencje urządzeń np. w szkole?

Do wdrażania usług Creative Cloud na urządzenia służy narzędzie Adobe Creative Cloud Packager, który ułatwia tworzenie pakietów zawierających produkty i aktualizacje CC. Po utworzeniu pakietu instalacyjnego administrator instaluje ten pakiet produktów na komputerach w klasach lub pracowniach.

W panelu "Narzędzia wdrażania" można pobrać narzędzie Creative Cloud Packager oraz uzyskać dostęp do dokumentacji i instrukcji.

5. Jak aktywować licencję na urządzeniu?

Administratorzy nie mogą przypisać licencji dla urządzenia bezpośrednio w serwisie Admin Console. Licencje urządzeń są aktywowane na zasadzie "pierwsze uruchomienie — pierwsza licencja": gdy na urządzeniu zostanie po raz pierwszy uruchomiona aplikacja (np. Photoshop, inDesign), tworzony jest odpowiedni plik licencji i licencja ta jest aktywowana dla danego urządzenia. Proces ten trwa aż do wykorzystania wszystkich zakupionych licencji.

Urządzenia muszą połączyć się z serwerami Adobe w celu dokonania początkowej aktywacji. Potem trzeba łączyć się co najmniej raz na 99 dni aż do końca okresu subskrypcji.

Gdy licencja zostanie aktywowana na jednym z urządzeń, nazwa tego urządzenia pojawi się w serwisie Admin Console w odpowiedniej puli wdrożeniowej. Podana zostanie także informacje o liczbie licencji dostępnych do uaktywnienia.

6. Jak dezaktywować licencję na urządzeniu?

Dezaktywacja licencji uniemożliwia dostęp do puli wdrożeniowej produktu z określonego urządzenia.

Kliknij opcję Wszystkie w sekcji Licencje dla urządzeń na pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Wybierz odpowiednią pulę wdrożeniową, aby rozpocząć proces dezaktywacji.

Aby dezaktywować licencję, kliknij opcję Dezaktywuj obok odpowiedniego urządzenia. Zostanie wyświetlone menu z prośbą o potwierdzenie.

Gdy licencja zostanie zdezaktywowana na danym urządzeniu, pojawi się znowu na liście licencji dostępnych w ramach określonej puli wdrożeniowej produktu i będzie ją można aktywować na innym urządzeniu. Dostępna licencja zostanie wykorzystana w chwili, gdy następne urządzenie bez licencji uruchomi aplikację z tej samej puli wdrożeniowej.

7. Czy mogę ponownie aktywować licencję na zdezaktywowanym urządzeniu?

Można na dwa sposoby reaktywować uprzednio zdezaktywowane urządzenie:

1

Można ponownie wdrożyć licencję używając programu Packager. Tej metody używa się w następujących sytuacjach:

 • - Produkt Creative Cloud dla sektora edukacji został usunięty lub odinstalowany z urządzenia
 • - Administrator chce zainstalować inny zestaw aplikacji niż ten, który znajduje się obecnie na urządzeniu
 • - Dany produkt nie był od dawna aktualizowany
2

Można stworzyć nowy plik licencji. Ta opcja to doskonałe rozwiązanie, jeśli trzeba zastąpić licencję na zainstalowany obecnie produkt nowym plikiem licencyjnym na taki sam produkt. Jeśli na przykład na urządzeniu przed dezaktywacją licencji był zainstalowany i używany plan Creative Cloud Wszystkie aplikacje, to wystarczy utworzyć nowy plik licencji Creative Cloud Wszystkie aplikacje dla tego urządzenia. Nie trzeba ponownie wdrażać całości rozwiązania.

Po ponownym wdrożeniu licencji należy uruchomić aplikację na urządzeniu, aby ją aktywować. Gdy licencja zostanie aktywowana, urządzenie pojawi się w puli wdrażania produktu w konsoli Admin Console. Widoczna będzie również informacja o statusie urządzenia.

8. Czy mogę samemu zakupić dodatkową licencję na urządzenie?

Nie ma możliwości samodzielnego dodawania (kupowania) licencji urządzeń przez Konsolę Administracyjną. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem dodatkowej licencji, skontaktuj się z nami: graficzne.pl

Przycisk "Dodaj licencje", który znajduje się w serwisie Admin Console, służy tylko do dodawania licencji dla nazwanych użytkowników. Są to licencje przypisane do poszczególnych użytkowników, w przeciwieństwie do licencji urządzenia, które są przypisane do konkretnych urządzeń.

9. W jaki sposób dodać kolejnych administratorów?

Do jednego konta można przypisać kilku administratorów, którzy będą mogli zarządzać licencjami.

Dodawanie administratorów

1

Wejdź do zakładki "Administratorzy" w panelu nawigacyjnym po lewej stronie. Wejdziesz do zakładki Administratorzy.

2

Kliknij na przycisk "Dodaj więcej".

3

Wprowadź adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby, którą chcesz zaprosić jako nowego administratora.

4

Kliknij opcję "Dodaj administratora". Użytkownik dostanie zaproszenie do pełnienia roli administratora. Status użytkownika będzie wyświetlony jako "oczekujący". Administratorem zostanie dodana osoba, która zaakceptuje wysłane zaproszenie.Aplikacja Packager - masowe wdrażanie licencji na urządzenia (EDUKACJA)
1. Co to jest Creative Cloud Packager i skąd mogę pobrać to oprogramowanie?

Do wdrażania usług Creative Cloud w całych organizacjach EDU (na przykład na uczelniach) służy narzędzie Adobe Creative Cloud Packager, który ułatwia tworzenie pakietów zawierających produkty i aktualizacje CC. Oprogramowanie umożliwia automatyzację działań, dzięki tworzeniu plików konfiguracyjnych. Wszystko co należy zrobić by wdrożyć licencje, to instalacja oprogramowanie Packager na komputerze bazowym oraz docelowych. Następnie należy stworzyć pakiet plików wdrożeniowych i przeniesieść je na każdy komputer, na którym mają być dostępne usługi CC.

W panelu "Narzędzia wdrażania", który znajduje się w Konsoli Administracji, można pobrać narzędzie Creative Cloud Packager.

Program Creative Cloud Packager można pobrać również z naszej strony Adobe Creative Cloud. Program działa zarówno na komputerach Mac jak i PC z Windowsem.

2. W jaki sposób mogę tworzyć pliki wdrożeniowe?

Pliki, które posłużą później do wdrażania licencji na innych komputerach można stworzyć dosłownie w kilka minut.

Tworzenie plików wdrożeniowych za pomocą CC Packager

1

Uruchom Creative Cloud Packager i wybierz Creative Cloud for Teams

2

Zaloguj się używając swojego loginu Adobe ID powiązanego z kontem VIP

Generowanie oprogramowania

3

W kolejnym oknie wyboru kliknij na “Create Package” w celu stworzenia “paczki” wdrożeniowej.

4

Wyświetli się okno szczegółów paczki wdrożeniowej. Należy tutaj podać następujące informacje:

 • Package name - dowolna nazwa dla wygenerowanego pakietu instalacyjnego.
 • Save to - należy wybrać dowolny folder, w którym będzie zapisany pakiet
 • Select organization - nazwa organizacji do której ma zostać przypisany pakiet, wyświetla się wyłącznie wtedy kiedy do konta dopisanych jest kilka organizacji.
 • License type - typ licencji, należy wybrać “Device License”, czyli licencję na urządzenia.

Po uzupełnieniu tych informacji należy wybrać “next”.

5

W kolejnym oknie należy wybrać oprogramowanie, które będzie zainstalowane. Lista będzie adekwatna do posiadanych licencji. Należy zaznaczyć programy, które chcemy zainstalować na pozostałych komputerach, następnie wybrać język i nacisnąć przycisk “build”. W tym momencie zacznie się proces generowania paczek instalacyjnych.

Zależnie od kupionego pakietu, możliwe będzie również zainstalowanie archiwalnych wersji programów (opcja show archived versions).

6

Po naciśnięcniu przycisku "Build" rozpocznie się pobieranie i generowanie plików instalacyjnych umożliwiających dalsze wdrażanie oprogramowania Adobe. Teraz należy wygenerować licencje.

Generowanie licencji

7

Generowanie plików licencji odbywa się w bardzo podobny sposób jak generowanie pakietów oprogramowania. Po zalogowaniu, w głównym oknie należy wybrać "Create License File".

8

Wyświetli się okno szczegółów licencji. Należy podać następujące informacje:

 • Package Name - dowolna nazwa dla wygenerowanego pakietu instalacyjnego
 • Save to - należy wybrać dowolny folder, w którym będzie zapisany pakiet
 • Select Organization - nazwa organizacji do której ma zostać przypisany pakiet, wyświetla się wyłącznie wtedy, kiedy do konta dopisanych jest kilka organizacji

Po uzupełnieniu tych informacji należy wybrać “build”. Licencja zostanie wygenerowana.

9

Program Creative Packager zakończył swoje zadanie - wygenerował paczkę oprogramowania i licencji do wdrożenia i zapisał je we wcześniej wskazanych folderach. Teraz wystarczy tylko zapisać te pliki na dowolnym nośniku lub online i przenieść je na docelowe komputery, na których ma zostać zainstalowane oprogramowanie Adobe.

3. W jaki sposób zainstalować oprogramowanie stworzone w CC Packanger na docelowych urządzeniach?

Instalacja na konkretnych komputerach odbywa się przez proste uruchomienie plików instalacyjnych, cały proces jest zautomatyzowany i nie wymaga ingerencji użytkowników końcowych. Wystarczy włączyć plik z końcówką "install" i czekać na zakończenie działania kreatora instalacji.Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner
1. Jak usunąć całkowicie oprogramowanie Creative Cloud i wyczyścić komputer ze wszystkich plików i ustawień Adobe za pomocą CC Cleaner? Dotyczy Microsoft Windows.

W chwili występowania problemów z oprogramowaniem Adobe Creative Cloud i brakiem możliwości rozwiązania ich w inny sposób, zaleca się wykonanie "czystej" instalacji całego oprogramowanie Adobe. Wyeliminuje to ewentualne błędy, konflikty czy uszkodzone pliki Adobe z systemu Windows. Aby to zrobić, należy przejść przez opisany poniżej proces.

Odinstalowywanie produktów Adobe z systemu Windows

1

Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

2

Odinstaluj aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite wykonując jedną z poniższych czynności:

 • - System Windows 10, 8, 7 lub Vista: wybierz Start > Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
 • - Windows XP: Wybierz opcje Start > Panel sterowania i kliknij dwukrotnie opcję Dodaj lub usuń programy.
3

Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij opcję Usuń lub Odinstaluj.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

5

Ponownie uruchom komputer.

Czyszczenie komputera z plików Adobe za pomocą narzędzia CC Cleaner

1

Kliknij następujące łącze, aby pobrać narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner dla systemu Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.

Jeżeli wyświetli się monit o pobranie lub zapisanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy, na pobrany plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Jeżeli nie zostało zmienione miejsce docelowe pobranego pliku, można go odnaleźć w folderze C:\Users\%NazwaUżytkownika%\Downloads

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej kolejności:

 • - Wybierz język: Naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub P, aby wybrać język polski, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • - Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij Y, aby zaakceptować umowę, lub N, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.
 • - Wybierz aplikację do usunięcia: Naciśnij numer odpowiadający nazwie aplikacji i naciśnij klawisz Enter.
 • - Potwierdź usuwanie produktu: Naciśnij klawisz Y, a następnie naciśnij Enter.
 • - (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, powtórz te czynności, aby naprawić pliki hostów. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego naciśnij 12, aby wybrać opcję plików hostów. Potwierdź naprawę plików hostów: Naciśnij klawisz Y, a następnie Enter. Narzędzie Cleaner tworzy kopie zapasowe plików hostów (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.
4

Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner naciśnij klawisz Enter i uruchom ponownie komputer.

Weryfikacja i ponowna instalacja aplikacji Creative Cloud

1

Aby sprawdzić, czy narzędzie CC Cleaner prawidłowo zakończyło działanie, otwórz plik Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log w edytorze tekstowym, np. Notatnik czy WordPad. Lokalizacja pliku zależy od wersji systemu operacyjnego Windows:

 • - Windows 10, 8, 7 lub Vista: C:\Users\[nazwa użytkownika]
 • - Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]
2

Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne,skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe.

3

Jeżeli wszystko przebiegło bez problemów, a dziennik nie zawierał krytycznych błędów, należy z powrotem zainstalować aplikacje Creative Cloud.

2. Jak usunąć całkowicie oprogramowanie Creative Cloud i wyczyścić komputer ze wszystkich plików i ustawień Adobe za pomocą CC Cleaner? Dotyczy Apple Mac OS.

W chwili występowania problemów z oprogramowaniem Adobe Creative Cloud i brakiem możliwości rozwiązania ich w inny sposób, zaleca się wykonanie "czystej" instalacji całego oprogramowanie Adobe. Wyeliminuje to ewentualne błędy, konflikty czy uszkodzone pliki Adobe z systemu Mac OS. Aby to zrobić, należy przejść przez opisany poniżej proces.

Odinstalowywanie produktów Adobe z systemu Mac OS

1

Wykonaj kopie zapasowe wszystkich plików przechowywanych w katalogach produktów Adobe, w tym również zainstalowanych niestandardowych wtyczek lub profili.

2

Aby odinstalować aplikacje Creative Cloud lub Creative Suite, w aplikacji Finder przejdź do opcji Programy > Narzędzia > Adobe Installers.

3

Kliknij dwukrotnie narzędzie do odinstalowania aplikacji.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program.

5

Ponownie uruchom komputer.

Czyszczenie komputera z plików Adobe za pomocą narzędzia CC Cleaner

1

Pobierz narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner do systemu Mac: kliknij łącze, aby pobrać plik:AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

Jeżeli wyświetli się monit o pobranie lub zapisanie pliku, kliknij opcję Zapisz plik, aby pobrać go na swój komputer.

2

Aby uruchomić narzędzie Adobe CC Cleaner, kliknij dwukrotnie plik AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

Jeżeli nie zostało zmienione miejsce docelowe pobranego pliku, można go odnaleźć w folderze "Pobrane rzeczy"

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie według podanej kolejności:

 • - Wybierz język: Naciśnij klawisz E, aby wybrać język angielski, lub P, aby wybrać język polski, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • - Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego firmy Adobe: Naciśnij Y, aby zaakceptować umowę, lub N, aby ją odrzucić (po odrzuceniu umowy działanie skryptu zostaje przerwane). Naciśnij klawisz Enter.
 • - Wybierz aplikację do usunięcia: Naciśnij numer odpowiadający nazwie aplikacji i naciśnij klawisz Enter.
 • - Potwierdź usuwanie produktu: Naciśnij klawisz Y, a następnie naciśnij Enter.
 • - (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz połączyć się z serwerami Adobe, powtórz te czynności, aby naprawić pliki hostów. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej użytkownika końcowego naciśnij 12, aby wybrać opcję plików hostów. Potwierdź naprawę plików hostów: Naciśnij klawisz Y, a następnie Enter. Narzędzie Cleaner tworzy kopie zapasowe plików hostów (o nazwie hosts_bkup) w tym samym katalogu, który można przywrócić w razie wystąpienia błędu.
4

Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowym zakończeniu działania narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner kliknij opcję Zakończ i uruchom ponownie komputer..

Weryfikacja i ponowna instalacja aplikacji Creative Cloud

1

Aby sprawdzić, czy narzędzie CC Cleaner prawidłowo zakończyło działanie, otwórz plik /Users/[nazwa użytkownika]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log w edytorze tekstowym, np. TextEdit.

2

Sprawdź wpisy w pliku dziennika. Jeśli którekolwiek wpisy są błędne,skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe.

3

Jeżeli wszystko przebiegło bez problemów, a dziennik nie zawierał krytycznych błędów, należy z powrotem zainstalować aplikacje Creative Cloud.Wersje językowe aplikacji CC
1. Posiadam licencję w wersji wielojęzycznej (MULTI), jak mogę zmienić język aplikacji?

Posiadając licencję wielojęzyczną w każdej chwili i dowolną ilość razy można zmienić język używanych aplikacji.

Zmiana wersji językowej

1

Należy otworzyć okno panelu Creative Cloud klikając na ikonkę chmury obok zegarka - w górnym pasku (Apple OS X) lub w dolnym (Microsoft Windows).

2

Następnie kliknąć na symbol zębatki na górze po prawej stronie i wybrać "Preferencje".

3

W Preferencjach należy wejść do zakładki "Creative Cloud" - "Apps". Tutaj znajdują się opcje dotyczące wersji językowych, lokalizacji a także powiadomień systemowych.

4

Aby zmienić wersję językową aplikacji wchodzących w skład pakietu Creative Cloud trzeba wybrać docelowy język, a następnie przeinstalować program, który ma być w nowej wersji językowej.

5

WAŻNE! Aby konkretna aplikacja pojawiła się w nowej wersji językowej, należy ją przeinstalować - odinstalować i zainstalować ponownie.

6

W niektórych przypadkach język może nie zmienić się automatycznie, wtedy należy ustawić go w preferencjach używanego programu i uruchomić ponownie aplikację. Na obrazku niżej przykład z Photoshopa.

Adobe Creative Cloud™

Adobe Creative Cloud™

Usługa Creative Cloud łączy zupełnie nowe aplikacje komputerowe ze ściślej zintegrowanymi metodami tworzenia oraz udostępniania materiałów.

Wypróbuj za darmo