Adobe Creative Cloud

Zawsze aktualne aplikacje i kontakt z kreatywną społecznością,

Dodawanie czcionek z biblioteki Typekit


Typekit to usługa subskrybowana, oferująca dostęp do olbrzymiej biblioteki czcionek, z których można korzystać w aplikacjach komputerowych i witrynach internetowych.

Plan Typekit Portfolio wchodzi w skład subskrypcji Creative Cloud, a posiadacze bezpłatnych kont Creative Cloud mają dostęp do wybranych czcionek z biblioteki Typekit i mogą ich używać w pracach internetowych oraz komputerowych.

Możesz wybrać krój pisma utworzony przez jednego z wielu partnerów Typekit, a następnie zsynchronizować go z komputerem, używając usługi Creative Cloud. Możesz jednak również używać tych czcionek w Internecie. Zsynchronizowane czcionki są dostępne i gotowe do użycia we wszystkich zainstalowanych aplikacjach Creative Cloud, na przykład Photoshop lub InDesign, jak również w innych aplikacjach komputerowych, takich jak MS Word.

Funkcja Typekit jest domyślnie włączona, więc synchronizuje czcionki i udostępnia je w aplikacjach na komputerze. Aby synchronizować czcionki na komputerze, musisz mieć płatne konto w usłudze Creative Cloud lub konto Typekit z odpowiednimi uprawnieniami.

W panelu Czcionki wyświetlane są czcionki zsynchronizowane na komputerze. Aby synchronizować czcionki:

1. W aplikacji Creative Cloud na komputer kliknij panel Czcionki.
2. Kliknij pozycję Dodaj czcionki z biblioteki Typekit. W przeglądarce zostanie otwarte okno usługi Typekit.
3. W oknie usługi Typekit przesuń wskaźnik myszy nad kartę z czcionkami i kliknij opcję + Użyj czcionek.
4. Wybierz czcionki z odpowiedniej rodziny i kliknij pozycję Synch. wybrane czcionki.

Jeśli czcionki do zsynchronizowania zostały już wybrane w przeglądarce WWW, automatycznie rozpocznie się synchronizowanie ich z komputerem.

Aby użyć zsynchronizowanych czcionek, wystarczy otworzyć aplikację komputerową i przejść do menu czcionek. Zsynchronizowane czcionki będą widoczne na liście opcji. Niektóre aplikacje komputerowe, takie jak Microsoft Office, mogą wymagać ponownego uruchomienia po zsynchronizowaniu nowej czcionki.

Na stronie Synchronizowanie czcionek z komputerem znajdują się informacje ogólne, natomiast szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie Synchronizowanie czcionek.