• darkblurbg
    Adobe Creative Cloud dla Zespołów Graficzne.pl
    Adobe Creative Cloud dla Zespołów Graficzne.plAdobe Creative Cloud for teams

Adobe Creative Cloud dla zespołów


W ramach oferty Creative Cloud dla zespołów dostępne są najnowsze aplikacje komputerowe, aplikacje na urządzenia przenośne i usługi Creative Cloud. Rozwiązanie ułatwia dostęp do zasobów i kontakty ze społecznością, dzięki czemu zespół może projektować wspaniałe materiały i efektywnie współpracować — wszystko to w przystępnej, przewidywalnej cenie. Usługa udostępnia 100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na stanowisko i możliwość udostępniania plików oraz folderów, a także pozwala kontrolować wersje plików, wybierać osoby do wspólnej pracy oraz centralnie rejestrować wszystkie działania. Ogromną zaletą jest wyjątkowy, indywidualny dostęp do zespołu pomocy specjalistycznej firmy Adobe. Dodatkowo centralne narzędzia administracyjne ułatwiają kupowanie i wdrażanie usługi Creative Cloud oraz zarządzanie nią z uwzględnieniem zmiennych potrzeb zespołu. Usługa Creative Cloud dla zespołów jest dostępna z dwoma planami — kompletnym i pojedynczej aplikacji.

Swobodne udostępnianie i praca

Pliki można współdzielić z osobami w organizacji i poza nią. Dla każdego stanowiska jest dostępne nawet 100 GB pamięci masowej w środowisku rozproszonym. Funkcje synchronizowania urządzeń umożliwiają udostępnianie plików i projektów w każdym miejscu i w dowolnej chwili.

Innowacje

Wszystkie najnowsze aplikacje komputerowe usługi Creative Cloud, takie jak Adobe Photoshop, Illustrator i InDesign, powiązane z nimi aplikacje i usługi dla urządzeń przenośnych oraz nowe funkcje są oferowane natychmiast po ich wydaniu.

Współpraca

100 GB przestrzeni dyskowej w chmurze, mechanizmy udostępniania i kontroli wersji plików oraz możliwość rejestracji w jednym miejscu wszystkich działań związanych z projektami to funkcje, które pozwalają na wygodniejszą pracę.

Edukacja

Zapewniamy możliwość skorzystania z biblioteki samouczków i filmów dotyczących usługi Creative Cloud oraz oferujemy dostęp do pomocy specjalistycznej ekspertów firmy Adobe.

Administracja

Dzięki intuicyjnej konsoli administracyjnej dodawanie, śledzenie i przypisywanie stanowisk w organizacji oraz zapewnianie poprawności licencji jest wyjątkowo proste. Program Creative Cloud Packager zapewnia możliwość centralnego wdrażania i aktualizowania wszystkich aplikacji usługi Creative Cloud.

Przewidywalność budżetu

Plany roczne dają zespołom kreatywnym dostęp do wszystkich narzędzi usługi Creative Cloud lub do wybranej aplikacji przy zachowaniu niskiej, przewidywalnej ceny. Przyszłe aktualizacje są dostępne bez ponoszenia dodatkowych kosztów.